Mannenecirkel  met Rewilding Drum

Een mannencirkel brengt een groep mannen bij elkaar die op een veilige manier en in alle discretie en vertrouwen dingen met de groep kunnen delen. 

Het gespreksonderwerp kan aangereikt worden door de facilitator en/of door één of meerdere deelnemers.

Eén van de eigenheden van een cirkel is dat de duur en vorm van zo een bijeenkomst afgelijnd is om de kracht en dynamiek hoog te houden zonder te vervallen in al te lange gesprekken.

Die basisregel nemen we uiteraard mee.

Maar Rewilding Drum zou Rewilding Drum niet zijn als we deze cirkel niet onze eigen (wel is waar cirkel) vorm zouden geven.

We houden ervan zowel binnen, op als buiten de lijntjes te kleuren, altijd en opnieuw met dezelfde doelstelling voor ogen houdende: impact.

De Rewilding Drum  Mannencirkel kan dus alle vormen aannemen. De ene keer is het de klassieke cirkel, de andere keer (vrijwel altijd) maken we er een mannendag van tijdens dewelke er uiteraard ook ruimte is voor een cirkelgesprek.

De activiteiten die georganiseerd worden zijn uiteraard altijd gelinkt aan rewilding lifestyle activiteiten. Een cirkel past overigens meer dan prima binnen het rewilding concept.

De eerstvolgende mannencirkel / activitiet:

 COMING SOON

Vragen, twijfels, opmerkingen of  nood aan een babbel ivm onze Mannencirkel?  Laat het ons pijlsnel (het wordt een kleine groep) weten via hello@rewildingdrum.com